02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01
Obec Lok
Oficiálne stránky obce Lok
Home > Novinky

Novinky v obci Lok

Dovolenka - MUDr. Benčíková Klára

Vážení občania, MUDr. Benčíková oznamuje svojim pacientom, že od 23.01.2017 do 07.02.2017 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Boriková v Beši. Z toho dôvodu žiada pacientov, aby si zabezpečili na to obdobie dostatok liekov. Tel.č.: Dol

Zobraziť viac

Pridané: 2017-01-10 13:13:49

ZÁKAZ VYPÚŚŤANIA ŽÚMP - FEKÁLIÍ

Obecný úrad Lok a Obecné zastupiteľstvo v Loku upozorňuje všetkých občanov, že je PRÍSNY ZÁKAZ vypúšťania žúmp a septikov na verejné priestranstvá, do jarkov, potokov a na poľnohospodárske pôdy. Občan sa takýmto konaním dopú

Zobraziť viac

Pridané: 2016-04-25 10:54:17

Pripomienkovanie k návrhu Všeobecne záväzných nariadení obce Lok

Dňa 30.11.2015 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Lok VZN č. 72 obce Lok o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN č. 73 obce Lok o dani z nehnuteľnosti a návrh rozpočtu obce Lok na rok

Zobraziť viac

Pridané: 2015-12-01 11:52:28

Milí spoluobčania

Prihovárame sa Vám , pretože komunálny odpad je v každej domácnosti, tvoríme si ho, či už chceme alebo nie pri každodenných činnostiach - pri varení, kúrení, upratovaní a kupujeme si ho v obchodoch s tovarom. Za jeho likvidáciu pl

Zobraziť viac

Pridané: 2015-07-17 12:58:23

Separovaný zber v Loku

Separujeme - Plasty - Papier - Sklo - Malé kovové obaly - Polystyrén

Zobraziť viac

Pridané: 2015-07-17 12:49:42

< späť1ďalej >