02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01
Obec Lok
Oficiálne stránky obce Lok
Home > Novinky

Novinky v obci Lok

Milí spoluobčania

Prihovárame sa Vám , pretože komunálny odpad je v každej domácnosti, tvoríme si ho, či už chceme alebo nie pri každodenných činnostiach - pri varení, kúrení, upratovaní a kupujeme si ho v obchodoch s tovarom. Za jeho likvidáciu platíme, ale pri jeho dôkladnom separovaní prídeme k záveru, že zaň nemusíme platiť.
Zbierame plast, sklo, papier, malé kovové obaly a viacvrstevný kombinovaný materiál v čistom stave.

PLASTY: všetky plastové fľaše od minerálnych nápojov, octu, pochutín, čistiacich, dezin-fekčných a kozmetických výrobkov, fľaše z jedlého oleja, všetky tégliky z jogurtov, milá-čikov, pudingov, masla, horčice, smotany, tresky, majonézy, tvarohu, fóliu, všetky fóliové a igelitové tašky, záhradkárske, pivové a malinovkové prepravky, lavóre, vinohradnícke škopky, bandasky od postrekov, vedrá, kvetináče a výplne dezertných krabíc
TETRAPAKOVÉ OBALY /krabice/ od džúsov, mlieka a kakaa, v čistom stave.
Nezbierame fľaše od motorového oleja, mazív, kyselín a jedov !

PAPIER: všetky druhy novín, časopisov, tlačovín, letákov, kníh, katalógov, zošitov, sáčkov, krabíc od liekov, dezertov, kartónových krabíc
Nezbierame celofánové sáčky od cestovín, WC papier, hygienické vreckovky, vložky, plienky!

SKLO: všetky druhy bieleho a farebného skla a zaváracích pohárov.
Nezbierame porcelán, zrkadlá, obrazovky TV a sklo kombinované s iným materiálom !

MALÉ KOVOVÉ OBALY: alko a nealko plechovice, konzervy pre psov, mačky, paštéky a všetky konzervárenské plechovice potravinového charakteru, všetky druhy zaváraninových viečok viečok /okrem pivových/, staré hliníkové riady, potravinové dózy, krabice, pudrenky, tabatierky.

POLYSTYRÉN- ochranné obaly elektrospotrebičov, nie potravinárskeho charakteru.

Plán vývozu v roku 2015: 13.júla, 31.augusta, 11.septembra, 8.októbra, 11.novembra, 11.decembra

Našim spoločným cieľom je znižovanie množstva komunálneho odpadu a zvyšovanie množstva vyseparovaných surovín. Toto sa dá dosiahnuť jedine s obyvateľmi, ktorí budú vo svojich domácnostiach druhotný odpad triediť, zbierať a separovať.

Touto cestou Vás žiadame o to, aby ste plastové PET fľaše postúpali, čím vytlačíte vzduch a my vieme odviezť viac odpadu /neprenášame vzduch, nezvyšujeme náklady/.
Na triedený odpad požívajte priesvitné vrecia, ktoré ste dostali, aby sme navzájom videli, čo tam v skutočnosti je !
Do vriec s triedeným odpadom nevkladajte čo tam nepatrí, ten odpad ešte ďalej dotrieďujú ľudia.


„Čistota obce je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú“

Pridané: 2015-07-17 12:58:23