02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01
Obec Lok
Oficiálne stránky obce Lok
Home > Novinky

Novinky v obci Lok

ZÁKAZ VYPÚŚŤANIA ŽÚMP - FEKÁLIÍ

Obecný úrad Lok a Obecné zastupiteľstvo v Loku upozorňuje všetkých občanov, že je PRÍSNY ZÁKAZ vypúšťania žúmp a septikov na verejné priestranstvá, do jarkov, potokov a na poľnohospodárske pôdy. Občan sa takýmto konaním dopúšťa porušovania Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Za uvedený priestupok možno udeliť pokutu podľa § 77, ods. 1, písm.b zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. do výšky 100 €, pri opakovanom porušení správneho deliktu možno uložiť pokutu podľa § 74 ods. 1, písm. e) zákona č. 364/2004 Z.z. do výšky 1000 €. Nepovolené vypúšťanie fekálií a žúmp, septikov a spodných vôd znepríjemňuje život občanom. Opakované porušenie zákona bude riešiť obec v priestupkovom konaní prostredníctvom Okresného úradu životného prostredia v Leviciach a Okresného oddelenia Policajného zboru Levice. Občanom opätovne pripomíname, že vývoz žúmp zabezpečuje: p. Bukrotin 0907 545 267 a p. Belan 0907 524 732.

Pridané: 2016-04-25 10:54:17